Kонкурс за млади художници „НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР“

І. Регламент на конкурса:

Конкурсът  „НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР“  ще се проведе за  първи път. Той е част от Национален кукерски празник „КУКЕРИАДА – ТУНДЖА, ДОЛИНАТА НА КУКЕРИТЕ“

Посветен е на организираното провеждане на кукерски празници в община „Тунджа“.

Целта е да се поощряват изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и талант пред широк кръг зрители, както и създаване на творчески контакти между деца-творци от различни региони на страната.

          Конкурсът „НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР“  ще се проведе в категория изобразително изкуство.

II. Възрастови групи:

Първа група – от 4 до 6 години;

Втора група – от 7 до 13 години;

Трета група – от 14 до 18 години.

III. Жанрове и техники:

Всички видове техники. Младите художници могат да пресъздадат своите мечти в рисунки като използват моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои.

ІV. Общи условия:

Кандидатите могат да участват с по едно произведение, специално подготвено за конкурса. Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР“ 

Формат на картините – 21/ 30 см. или 35/ 50 см. (по избор).

Творбите ще се оценяват от жури по следните критерии:

  • живописен стил;
  • композиция;
  • оригиналност.

Конкурсните работи ще бъдат експонирани в изложба и не подлежат на връщане.

Краен срок за представяне – 10 дни преди проявата /Важи пощенското клеймо от датата на изпращане/ на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, стая 316 – за конкурса „НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР“ 

Конкурсни работи може да се представят и лично на посочения адрес.

Награден фонд – диплом и предметни награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място.

Авторите задължително трябва да посочат: трите си имена, възраст, адрес, група/клас и учебно заведение, телефон за контакт/ел. адрес.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец февруари – в дните на Националния кукерски празник „КУКЕРИАДА – ТУНДЖА, ДОЛИНАТА НА КУКЕРИТЕ“.

За повече информация: Община „Тунджа”, телефон 046/ 684 316; ОЦИИД с. Кабиле, телефон 0884301303.