Детският фолклорен празник се провежда в рамките на

НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ ПРАЗНИК „КУКЕРИАДА –

ТУНДЖА, ДОЛИНАТА НА КУКЕРИТЕ“

Дата на празника: денят, следващ конкурсната програма

Начало на празника: определя се от организаторите

Място на празника: с. Кабиле, община „Тунджа“

1. Цел: Целта на детския фолклорен празник е да запознае децата с традиционните български маскарадни заговезнишки игри; да предостави възможност за изява на детското творчество чрез пресъздаване на кукерските игри и обичаите, свързани със Сирни заговезни; да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции  на българите.

2. Условия за участие:

В детския фолклорен празник  могат да участват деца и ученици на възраст от 5 до 12 години.

Първа възрастова група – деца в задължителна предучилищна възраст  на 5 и 6 години;

Втора възрастова група – ученици от 7 до 12 години;

3. Регламент/ Организация на детския фолклорен празник:

В програмата на празника децата и учениците участват с едно изпълнение – възстановка на фрагмент от кукерски обред.

Изпълнителите са маскирани, облечени в характерни за възрастта носии или кукерски маски и облекло.

Музикален съпровод на живо или запис.

Изпълнението е до 6 минути.

Награди:

Наградите са предметни.

В първа възрастова група – деца в задължителна предучилищна възраст  на 5 и 6 години се присъждат- първа, втора и трета награда;

Във втора възрастова група – ученици от 7 до 12 години се присъждат- първа, втора и трета награда;

Всички участници получават Грамота за участие.

Участието се заявява до 20 дни преди проявата чрез подаване на попълнена Заявка по образец  на адрес:

Община „Тунджа”

        Адрес: 8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, стая 316

        Факс: 046/661575, 046/684344, 046/684316, 0884470442

        E-mail: contact@tundja.net, press.tundzha@gmail.com